İnovasyonla değer yaratıyoruz.

Bilimsel Bölüm'e Bakış

Araştırmaya tutkuyla bağlıyız, her gün hayata dokunan ilaçlar sunmak için bilim'e bakış açımızı değiştirmekteyiz.

Temel amacımız, organizasyonun bilim programını oluşturmak ve geliştirmektir. İlgili işbirliklerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve çalışma ağımız için araştırma ve bilgiye dayalı kaynaklar oluşturmaktır.

Akademi, Araştırma Enstitüleri, Startup'lar, Teşvik kapsamlı programlar ve Pazarlama ekipleriyle yakın ilişki kurularak sürece ait yenilik ve eğilimlerin doğru analiz edilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

Bilim'e Yaklaşımımız

Neler Yapıyoruz?

Bilim programımız, yeni araştırma girişimlerinin temelini oluşturmak ve iş birliği faaliyetlerinin sürdürülmesine ve genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Hem bilim kurumlarındaki hem de sektördeki araştırmacılar arasındaki iletişime de destek sağlar.

Odak alanımız

İlgi alanlarımız olan, araştırma verimliliği, teknoloji transferi ve klinik geliştirme gibi araştırma konuları, becerilerimizi yeni teknolojilere uyarlamamız için bizi gelişime yönlendiren temel unsurlardır.

İş Birliği Ağı

İşbirliği ağının yeni teknolojinin yayılmasını nasıl kolaylaştırdığını anlamayı,

Akademi, Araştırma Enstitüleri, Startup'lar, Teşvik programları ve Pazarlama ekipleriyle yakın ilişki kurmayı hedeflemekteyiz.

Stratejik İşbirlikleri

Kuruluş aşamasından ortak proje yönetimine kadar olan stratejik hedefe yönelik tüm evreler

Temel araştırmaların gerçekleştirildiği üniversiteler, erken ilaç keşfinde yer alan startup/unicorn şirketler ve ileri dönem ilaç geliştirme ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren büyük ilaç firmaları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yeniliğe Açık

Sınırlarımızı dışarıdaki yeniliklere açıyoruz.

Üretilen yeni bilginin değerini bilerek, objektif ve açık bir yaklaşımla ticarileşme potansiyelini birleştirmekteyiz.

Ağlar/İşbirlikleri

Hedeflerimize ulaşmak için çok kültürlü ve disiplinler arası çeşitliliğe özen gösteriyoruz.

Her düzeyde paydaşlar, dış ofisler, uluslararası temsilciler ve diğer araştırmacılar ile irtibat ve işbirliği amaçlamaktayız.

Araştırma finansmanı gibi karşılıklı ilgi duyulan konularda çalışmaya olanak tanır. Akademisyenler ile endüstri arasında paylaşımın arttırılmasını sağlar.

Amacımız yeni bilimsel bilgi üretmektir.

Endüstriyi keşfederek inovasyon'un genelleştirilebilir içgörüler kazanmasını sağlar.

Yeni modeller üzerinde daha fazla fikir edinmemize ve bu modellerin ilaç üretim hatlarını canlandırma potansiyelini değerlendirmemize yardımcı olur.

Bir ilacı pazara sunmak için farklı kurumsal gereksinimlerin nasıl yönetileceğiyle ilgili işbirlikleri sağlar.

Yatırım yapılabilecek terapötik alanları belirlemek için inovasyon sağlayan bilim insanları ile yakın temas kurmamıza izin verir.

Esas olarak farklı ülkelerdeki ilaç endüstrisi ve sağlık sistemi arasındaki etkileşime odaklanır.

Şirket içindeki ilaç geliştirme sürecini iyileştirmek için pazarlama ve Ar-Ge'nin nasıl etkileşimde bulunduğunu keşfetmemizi sağlar.

Yayınlar

Bilimsel çerçevemiz

Zaman içinde artan yayın sayısı, Ar-Ge çalışanlarımızın çalışmalarını, farmasötik alanındaki dergilerde ve konferanslarda temsil etme konusundaki artan ilgisini yansıtmaktadır.

Oluşturduğumuz ve geliştirdiğimiz yayınlarımız, yenilikleri birlikte kullandığımız kurumlara ve araştırmacılara atıfta bulunmaktadır.

Bize Ulaşın

Ortaklık veya işbirliği seçenekleri ile 'Proje Özet Kartı'nı doldurarak bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan Gizlilik Sözleşmesi politikamızı inceleyebilirsiniz.

Proje Özet Kartı Gizlilik politikamızı inceleyin