WMARGE Merkezi’ne bağlı birimlerden Ürün Geliştirme Departmanı, yenilikçi bakış açısıyla hareket eden hızlı ve profesyonel kadrosuyla Türkiye’ye bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak inovatif ürünlerin süreçlerini tasarlamaktadır.


WMARGE Merkezimizin felsefesi sürekli gelişim, yenilik ve bilimden oluşmaktadır. Hedefimiz; daha sağlıklı bir gelecek için, ulaşılması zor olan önemli ürünleri son teknolojiyi kullanarak üretmek ve ulaşılabilir kılmak, bunun yanı sıra bilim alanında fark yaratmaktır. Bir başka deyişle biyo-eşdeğer kaliteli ürünler geliştirmek, geliştirilen ürünleri insanlık için ulaşılması kolay ve yaygın hale getirmektir. Geliştirilen her ürün gerek formülasyonu, gerekse üretim yöntemindeki farklılıkları ortaya konularak Fikr-i Mülkiyet ile koruma altına alınmaktadır. Ürün geliştirme ekibimiz standart ürünlerin dışında da birçok yeni molekül ve niş ürün kazandırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Departmanımız sahip olduğu deneyimle EU, CA ve US başta olmak üzere geçmişten bugüne dünyanın dört bir yanında pazara sunulacak ürünler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir.


Geliştirmekte ve iyileştirmekte olduğumuz tüm ürünler WMARGE formülasyon bölümünde değerli ARGE çalışanlarımızla birlikte, literatür araştırmaları, patent taramaları, bilimsel dergi ve makale çalışmalarıyla reçetelendirilerek farklı farmasötik formlar üzerinden son ürün haline getirilmektedir. Ürün Geliştirme Laboratuvarında esas alınan temeller ise; Fizibilite / Risk Değerlendirme (FMEA) / Tasarım Alanı (QbD) belirlenmesi / Tasarımın Uygulanması / Proses Analitik Teknolojisi (Veri çoğaltma) / İstatistiksel Veri Analizi (Minitab LLC.) / İlişkilendirmeye dayalı sonuç raporu hazırlığıdır.


WMARGE formülasyon laboratuvarı katı, yarı-katı, likit, steril, non-steril olmak üzere her çeşit beşeri ilaç ve medikal preparatları geliştirebilecek yüksek teknoloji cihaz ve ekipmanlar ile donatılmıştır. WMARGE bünyesinde konvansiyonel jenerik ilaçlara ilave olarak kombinasyon ürünleri, son teknoloji kullanılarak üretilmiş yeni katı dozaj formları, tablet (bilayer-trilayer), kapsül, pellet ve yumuşak kapsül formları, orjinatör firmanın ardından pazarda ilk jenerik olma hedefi doğrultusunda bütün dünya pazarlarında kullanılmak üzere geliştirilmektedir. İyi üretim uygulamaları GMP çerçevesinde yapılan ürün süreç iyileştirme ve alternatif kaynak çalışmaları sayesinde ürün maliyetleri azaltılarak Türkiye ekonomisine katkı sağlanmaktadır.