2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikasını alan WMARGE merkezimize bağlı Analitik Geliştirme departmanımız yüksek teknolojili cihazlara sahip laboratuvarlardan oluşmaktadır.

Analitik Geliştirme Laboratuvarlarımızda; Yaş Kimya, Fiziksel/Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Enstrümantal Analiz Laboratuvarı, Gaz Kromatografisi (GC) ve Kütle Spektrometresi (MS) Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır.


Analitik geliştirme ekibimiz, alanında yetkin, organik kimya, analitik kimya ve biyokimya gibi farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış eğitimli ve bunun yanı sıra uzun yıllar Ar-Ge tecrübesine sahip güçlü bir kadro yapısına sahiptir. Kadroda yer alan her bir personelimiz deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla değişen ihtiyaçlar doğrultusunda doğru çözümler üretme, araştırma ve kalite özelinde her yeni yayını detaylı şekilde takip edebilme yetisine sahiptir ve bu alanlarda kendilerini sürekli geliştirmektedirler. Bu kapsamda yapılan her türlü çalışma uluslararası kabul görmüş dergilerde yayınlanmakta, akademik çalışmalar ile desteklenmekte, ilaç ve analitik geliştirme literatürüne katkı sağlanmaya devam edilmektedir.


Sağlık hizmeti sunduğumuz 50’den fazla ülke için GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) prensiplerine uygun olarak çalışılmakta, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu), ICH (İnsan Kullanımına Yönelik İlaçlar için Teknik Gereksinimlerin Uyumlaştırılması Uluslararası Konseyi), FDA (Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi), EMA (Avrupa İlaç Ajansı)’ nın yönergeleri ile uluslararası kabul görmüş EP (Avrupa Farmakopesi), USP (Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi), BP (İngiliz Farmakopesi) gibi birçok farmakopenin gereklilikleri takip edilerek regülasyon çalışmaları kapsamında analitik yükümlülükler yerine getirilmektedir.


Dünya çapında uyulması gereken regülasyon çalışmaları ve ihracata vermiş olduğumuz önem doğrultusunda, edinilen know-how, ekibimizin bilgi-birikimi ve tecrübelerini üst seviyeye taşımıştır. Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte ilaç kalitesinin ortaya koyulmasında sadece etkin madde miktarı, içerik tekdüzeliği, nem, çözünme, etkin madde ya da yardımcı madde kaynaklı safsızlıkların kontrol edilmesi gibi spesifikasyonlar ürün kalitesi açısından yeterli görülmemektedir. Faaliyetlerimiz gereği tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası regülasyonlar, bir süredir ilaçlarda bilinmeyen safsızlıkların tanımlanması, genotoksik, karsinojenik, teratojenik safsızlıkların kontrolleri, primer ambalaj malzemelerinden ya da stabilite süresince depolama koşullarından kaynaklanabilecek Extractables&Leachables safsızlıkların kontrolü, nitrozamin safsızlıkları, elementel impürite ve ağır metal tayini gibi ileri düzey analitik çalışmalar gerektiren kontroller talep etmektedirler. Bu kapsamda ürünlerimizin güvenilirliği ve kalitesi dışa bağımlı olmadan kendi uzman analitik geliştirme kadromuzla kurmuş olduğumuz bu özel laboratuvarlarda yürütülmektedir.


Analitik geliştirme laboratuvarlarımızda bulunan LC-Q/TOF, LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, Transdermal/Franz Diffüzyon Hücre Sistemi, elektrokimyasal, floresans, jel geçirgenlik, iletkenlik, kırılma indisi, photo-diode array vb. çeşitli detektörlere sahip HPLC parkuru ve birçok spesifik cihazla tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını kolaylıkla gerçekleştirmekteyiz.

WMARGE Merkezimize bağlı Analitik Geliştirme departmanımız sahip olduğu uzman kadrosu, gelişmiş laboratuvar ve ekipman parkuru, ileri seviye analitik çalışma yetkinliği gibi birçok parametre değerlendirildiğinde Doğu Avrupa’daki en iyi ARGE laboratuvarı konumundadır.