Küresel piyasalarda etkin kalite yönetimimiz sayesinde geniş bir yelpazede insanların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla tedavi edici ürünler geliştirmekteyiz. Süreç verimliliğini her daim arttırarak küresel ölçekte de üretim yapmayı amaçlamaktayız.

İş stratejilerimiz üst yönetimimiz tarafından uzun dönem planlara uygun olarak belirlenir ve gerektiğinde değişen şartlara göre güncellenir.

Orta vadeli iş stratejimiz ise sürekli mülki varlıklarımızı küreselleştirmek, hissedarlarımız ve müşterilerimiz için artı değer yaratmaktır.

Bulunduğumuz ülkelerde pazarda önemli bir oyuncu olan şirketimiz, ülkelerin yasal tüm süreçlerini ve gerekliliklerini yerine getirmek için, ürün ruhsatlandırılması ve pazarlama faaliyetleri dahilinde ülke yasalarının belirlediği şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlarla senkronize biçimde çalışmaktadır.

Rekabetteki en büyük avantajımız, yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmış ve ruhsatlandırılmış geniş ürün portföyüne sahip olmamızdır. FDA ve Avrupa Birliği sağlık otoriteleri tarafından her türlü fikri mülkiyeti koruma altına alınan geniş ürün portföyümüz uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca tüm ürünlerimiz, ARGE çalışmaları ile sürekli desteklenmekte ve yenilenmektedir.

World Medicine olarak öncelikli hedeflerimizin başında yeni stratejik ortaklıklar geliştirmek yer almaktadır.